ไม่ต้องสนใจว่าใครจะว่าเราเป็นคนยังไง

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เรียนถูกับวิทยาลัยสารพัดช่าง ชม ละ 1บ.

วิทยาลัยสารพัดช่างห้วยขวาง ค่าเรียน 70-80 บาท ต่อ 1 คอร์ส อาชีพ ชมละ 1 บาท วิทยาลัยสารพัดช่าง กรุงเทพและปริมณฑล  
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพ www.bpc.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดสี่พระยา กรุงเทพ www.geocities.com/sipraya/
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กรุงเทพ http://se-ed.net/tpc/
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพ http://www.nlpoly.org
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สมุทรปราการ     http://spkcpt.igetweb.com/
ภาคเหนือ   วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาสารภี เชียงใหม่ http://www.spcmpoly.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ วัดดอนจั่น เชียงใหม่ http://www.donjun.net/
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ลำปาง http://www.lampangpoly.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ แพร่ http://www.geocities.com/phraepoly/
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน น่าน http://www.npc.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์  http://www.upc.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สุโขทัย http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vboard.php?user=sptc
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ http://www.polyphet.ac.th/poly/index.php
วิทยาลัยสารพัดช่างตาก ตาก http://www.takpoly.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร www.kpp.ac.th
วิทยาลัยสารพัดพิจิตร พิจิตร http://www.ppoly.com/
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก http://www.plkpoly.ac.th    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ขอนแก่น http://www.kkp.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี อุดรธานี http://www.udonthani.com/upc/
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม มหาสารคาม http://www.mkmpc.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร สกลนตร http://www.sknk-ptc.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา นครราชสีมา http://www.nmptc.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ชัยภูมิ http://www.sarapatchang.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ http://www.kpc.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ http://www.brpoly.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สุรินทร์ http://www.srpoly.ac.th/index.htm
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ศรีสะเกษ http://www.geocities.com/polytech_sisaket/
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อุบลราชธานี http://www.upcubon.com/
วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม นครพนม http://campus.fortunecity.com/bluffton/844/
   
ภาคใต้  
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส นราธิวาส http://www.geocities.com/itcnpc/
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ยะลา http://www.yalapoly.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง พัทลุง http://203.172.252.130/joomla/index.php
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สงขลา http://www.spc.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร ชุมพร http://www.cptech.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี http://www.peopleeducate.com/main/atai/surat.htm
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตรัง http://www.geocities.com/polytrang/
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ http://www.kbp.ac.th
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ภูเก็ต http://www.ptc.ac.th/home/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช http://www.ns-polytechnic.ac.th/modules/news/
   
ภาคกลาง / ตะวันตก
  
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพชรบุรี http://www.phetpoly.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ราชบุรี http://www.vcr1.in.th/ratchaburi/
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี อุทัยธานี http://www.uthaipoly.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ลพบุรี http://www.lopburiptc.ac.th/home.htm
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี สระบุรี http://www.srbpoly.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี กาญจนบุรี http://www.kanpoly.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส  สุพรรณบุรี www.bunharnpoly.com
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม นครปฐม
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม http://www.ssptc.th.gs/
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา http://www.apc.ac.th/home.html
   
ภาคตะวันออก  
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ปราจีนบุรี http://www.ppcollege.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ชลบุรี http://www.chonpolytech.ac.th/front/html/
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ระยอง http://www.rayongpoly.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตราด http://tratpt.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จันทบุรี http://www.chanpoly-college.ac.th/
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะ